Privacyverklaring

Visit Moerdijk verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. In deze verklaring lees je hoe Visit Moerdijk de privacy in acht neemt.

Visit Moerdijk gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nooit zomaar gegevens aan anderen geven, behalve als dat nodig is om de door jou gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. We gebruiken de gegevens die jij verstrekt alleen maar voor de dienst die je nodig hebt.

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. Wanneer jij jezelf bij de VisitMoerdijk meldt voor vragen, advies of diensten, hebben wij jouw gegevens nodig om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen jou daarbij zoveel mogelijk betrekken en je duidelijk informeren. We zullen niet meer gegevens vragen dan nodig. Jouw gegevens worden zorgvuldig bewaard en enkel gebruikt voor de doeleinden die met jou zijn besproken of wettelijk zijn toegestaan.

Herkomst van de gegevens

Meestal geef je zelf jouw gegevens aan ons, omdat wij deze nodig hebben om jou te kunnen helpen.

Het delen van jouw gegevens

Het delen van persoonsgegevens met derden doen wij alleen wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn of wanneer jij toestemming hebt gegeven. Als er meerdere instanties betrokken zijn om jou te kunnen helpen, hebben wij jouw toestemming nodig om informatie te delen. Wij bespreken met jou welke informatie wij met wie zouden willen delen, zodat je zelf kunt beslissen of je daarvoor toestemming geeft.

Jouw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Volgens de wet (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van Visit Moerdijk.

  • Je hebt recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt daarom een inzageverzoek indienen via visit@moerdijk.nl
  • Je hebt recht op informatie over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt.
  • Je hebt recht op correctie, aanvulling of afscherming van jouw gegevens.
  • Je hebt het recht Visit Moerdijk te verzoeken jouw gegevens te verwijderen indien Visit Moerdijk geen wettelijke reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • Je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht een klacht in te dienen indien je ontevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Verzoeken en eventuele klachten of bezwaren kun je richten aan de Visit Moerdijk via visit@moerdijk.nl

Heb je vragen over jouw privacy?

De website van Visit Moerdijk wordt gefaciliteerd door de gemeente Moerdijk. De gemeente Moerdijk heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor vragen over privacy kun je terecht bij genoemde functionaris. Deze is bereikbaar via info@moerdijk.nl of 0168 373 600 of 14 0168.

Ook kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens telefonisch bereikbaar via 088 1805 250.